Bez vás by sme to nezvládli

Ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali, aby sme vás mohli obdarovať.

Vivi Handmade - Virág, Zoé a Eszter Janitsovej za úžasné ručne vyrobené mydielka, Vierke Moravskej za pletené srdiečka, Igorovi Čečkovi z Finanzpartner a.s. za občerstvenie pre personál a veľké ĎAKUJEM patrí dámam do Veľkého Medera - Klub dôchodcov pod vedením Juditky Lőrincz.

V neposlednom rade veľké ďakujem patrí predsedníčke občianskeho združenia Veselé chobotničky o.z. Erzsébet Janits, ktorá svojou nekonečnou aktivitou organizuje charitatívne akcie, "prezlieka" nemocnice a v nekonečnom rade prioritne financuje aktivity Veselých chobotničiek. O nej viac...

8skU78-BJPG
PhDr. Erzsébet Janits, predsedníčka Veselé chobotničky o.z. a Ing. Igor Čečko, generálny riaditeľ Finanzpartner a.s.

IMG_0062jpg
Zoé, Eszter a Virág Janitsová, zakladajúci členovia Veselé chobotničky o.z. a Vivi Handmade

IMG_0442jpg
Klub dôchodcov, Veľký Meder

IMG_7221jpg
Viera Moravská, Košíky Viera Em

IMG_1549jpg